Compoxi participa en programes de foment de la ocupació per a persones Joves

Compoxi participa en programes de contractació de Joves dintre dels programes de foment de la ocupació. Gràcies als ajuts i plans de foment a l’ocupació, Compoxi ha pogut estabilitzar personal qualificat dins de la empresa per a l’execució de projectes en l’àmbit de la enginyeria aeroespacial.

Share
Contact us

Now’s the moment to take the first step

We are thrilled to support you on new projects and challenges. Please fill the form below and our technical team will contact you promptly.
Contact us

Follow us on Linkedin so you won't miss any news